International Discussion > polski

Kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym

(1/1)

I hate naggers:
Kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym

Navigation

[0] Message Index

Go to full version