International Discussion > polski

Zapper, fagier i grzemini

(1/1)

I hate naggers:


zapper, fagier i grzemini
na wasz widok claw sie slini

Szwagier:
jebiesz gownem!

Navigation

[0] Message Index

Go to full version