Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Smokosz

Pages: [1] 2
1
polski / Re: Co tam kury
« on: August 19, 2017, 06:08:16 PM »
Nie, coś ty

GRAM W WAR2 I WALE SE KONIA W PIWNICY NA STRYCHU

 :fro: :fro: :fro: :fro: :fro: :fro: :fro: :fro: :fro:

kiedy robimy drim tim na turniej 2v2 wodnych map

PS. wiem że nie ma

2
polski / Co tam kury
« on: August 18, 2017, 06:12:52 AM »3
Server.War2.ru / Re: Helping the game
« on: July 18, 2015, 04:53:40 PM »


In fact i never said ur legend died.
Your legend never began rofl

Learn to read newb


! No longer available

4
Server.War2.ru / Re: Helping the game
« on: July 17, 2015, 05:49:42 PM »
Do not greet players who come back (http://forum.war2.ru/index.php/topic,1122.0.html) with a bunch of flames between Equinox and Ryu and Winchester, do not shit on them for posts they made 5 years ago.


The level of this forum is surely a one, big put-off. Given age of this game, you could expect the average player is grown up person but the impression from reading stuff around here is just the opposite and I wonder if any random forum about Minecraft (or whatever kids play these days) would contain so much dumb vulgarity, trolling and dirty flame wars. Because here it's about 99% of the whole content. If anybody comes here hesitant whether to (re)join the War2 community or pass on it, reading this garbage can of a forum will outweigh the scales easily. I know it by myself, having been around for many years, my current view is that there are only two remains of this game: occassional old ef hosted privately, with password, every hundred years on RU + bunch of bitter and awkward people passing their time on this filthy forum. 

5
Server.War2.ru / Re: Yamon as ru admin?
« on: July 13, 2015, 08:43:30 AM »
where are all of these noobs coming from to vote? isn't smokozkasdf a chop player that hasn't been active in years?

Wants to become admin. Doesn't know legendary players. 


6
Server.War2.ru / Re: Yamon as ru admin?
« on: July 13, 2015, 07:08:02 AM »
Some of the things I want to do for server include:
improving advertisement. I have a few good ideas for advertising that i cannot say because i don't want people stealing my ideas

You don't have to be an admin to do that.

Quote
improving the amount of tourneys.

You don't have to be an admin to do that.

Quote
teaching new players* ( something i've been doing for a long time, two of my most successful apprentices include
Medivh and Lone)

You don't have to be an admin to do that.

Clearly you are more interested in doing stuff to become an admin than in doing stuff for the sake of doing it. The psychological basis of your need to get important in this community is no concern of mine, but in any case, I voted NO.

By the way, there is not much to admin over anymore.
 

8
Support Requests / Re: Waving screen
« on: May 25, 2015, 06:38:49 AM »
Thanks

Changing Hz refreshing didn't help much, then I got the resolution down to lowest possible (still above 640x480 though) and War 2 works like it should, although everything else is impossible to use in this mode. Seems like I can run the game in ridiculous settings then, would be better if I could have it like before, in normal resolution.

The card is NVIDIA GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 630a, but any uncontrolled actualisation seems unlikely, because whenever I connect the PC to my TV, it's not connected to the internet.


 

9
Support Requests / Waving screen
« on: May 24, 2015, 05:10:08 PM »
War 2 is making my screen wave, it's like that eye-hurting zigigigigigig that you sometimes get in TV when signal is bad enough. It comes in whenever I run War 2 and stays only as long as I have it on. I didn't change any settings, system or anything, didn't even reinstall the game. The only thing I can connect it with, is connecting my PC to TV through same VGT cable I use to connect it with the usual screen. I can't see why it would cause anything like that, but it's the only thing that happened with my computer right before the problem started.

Help plox

10
I want to play 2's on HSC too

kjedy gramy tomek

11
polski / Re: KORWIN TO WOLNOSC SHREK IS LIFE
« on: April 04, 2015, 04:16:21 PM »

12
polski / Re: Jakie zycie, taki rap
« on: February 13, 2015, 08:03:45 AM »
jakbyś był wykształcony, to znalazłbyś insze rymy, np. rokosz

lecz tobie tylko perliczki, obory i kokosze w głowie

13
polski / Re: Jakie zycie, taki rap
« on: February 12, 2015, 06:54:17 AM »
Jaki nawóz taki szczaw,
jaki kaptin taki klaw

14
General Discussion / Re: ART.
« on: January 28, 2015, 12:42:25 PM »
im an art fan, i appreciate and enjoy all sorts of art..........

So what do you make from differences between Sinese and Florentine school and what do you think is Botticelli's Primavera symbolism about?

15
polski / Jak widać obyczaje polskie są nieśmiertelne
« on: January 23, 2015, 03:38:01 PM »
Jak widać obyczaje polskie są nieśmiertelne, a problemy odwieczne tak jak nasz lud, który spadł z Nieba w 966 roku razem z Kadzielnicą w Gniezdnie – a nie jak sobie mżycie w Bajach – razem z Czarą Królewską – “Cz-”Arą z Góry “Cz”ARaRAtu (CZ-ara Boga RA – czy to naprawdę takie trudne do zrozumienia – CZ_ARA_RADu, trudne do odkrycia i przyjęcia? RA jak w WIARA, RA-trzy rodzaje ognia w jednym war-ysk-żar [war-łysk-gor]! – także trzy litery, trzy litery jak trzy gwiazdy Pasa Oriona-K-OSI-ARZA-Welesa, jak War-Łysko-Żary, We-leso-żary, jak RADA – Przekaz i Przykaz) , posadowioną w “ARKA”-jamie, przeniesioną następnie w kopii nad jezioro ARAL, zaginioną w pomroce dziejów w bojach z bogami o TAJE, gdzieś w okolicach Łukomorza czyli AR(s)Kony, odtworzoną po raz drugi i posadowioną jako OWAL (odwzorowanie Kłódzi) na Wzgórzu “L”ARK(hill), a zatopioną powtórnie w “CZA”RO-dunie lub Czara-chowie (H-ARA-chow), a potem nauczaną w gajach ustnie – czyli jako trzecią Czarę ARA-Nyjakę (Czarę Zaginioną), “Cz”ARKI którą skołoccy królowie C-ARowie (kaganowie) – a nie jacyś inni – nosili u pasa na podobieństwo “CZ”ARY – Wielkiego Dzbana – jednego z boskich narzędzi i stygmatów władzy Niebieskiej nadanej przez Bogów SISTANU – jej królom właśnie. Ta trzecia CZ-ARA-Njaka ocalała wszak właśnie jako Weda. Jest jeszcze jedno ogniwo w tym ciągu trzech Czar i to tam zrobiono trzecią kopię Cz-ARY -OWA-lu, i ono właśnie związane jest z Gizą i Nilem Błękitną Rzeką Mlekomediru: Ow-ARysz (UW-ARIs, Uvaris-Awaris) - ostatnie miejsce UWicia Ary przez Rysów. To tamtejsi Rysowie – grumada przekazicieli Wiary są wszak znani Indiom-Windji jako riśi-riszi. To z kolei w Indiach ocalała nasza Ryg-Weda i Od-Harwat-Weda, tam rozwinięto ją twórczo przez wieki. I my dzisiaj tutaj wracamy do tej Ryg-Wedy Wedy Ziarna i Korzeni Wedy w Matce Ziemi zaRYTej-wyRYTej-zakRYTej – do Wiedy Odry i Wisły i Dniepru – Wiedy Najstarszej – Wiedy Słowiano-Istyjsko-Skołockiej. Pamiętajmy że ZendAwesta (Obwiesta) to odstępstwo od Wiary Przyrodzonej Słowian – odstępstwo od pojmowania “dobra” i “zła” jako dopełnienia – względnego stanu równowagi – to błąd, który wypaczył Wiarę Przyrody, a na którym to wypaczeniu oparły się późniejsze religie (w tym chrześcijaństwo).

Pages: [1] 2